मनामध्ये साचलेलं हे नेहमीच वेदनादायी असतं !!!

साचलेलं वेदनादायी असतं! शिवाजी भोसले I 9689964143 अनेक वेळा काही किरकोळ घटना, प्रसंग व क्षणांनी मानवी जीवन काळवंडल जातं. आयुष्यात ‘नकोशा असलेल्या’ अनेक घटना, प्रसंग,Read More

मोठ्या वयाच्या मुलीसोबत त्याने लग्न केलेच..!!

मोठ्या वयाच्या मुलीसोबत त्याने लग्न केलेच..!! टीम Healthy मानसशास्त्र ती जॉब वरून घरी येत होती.. नवीनच जॉब होता तिचा त्यामुळे सगळच नविन आणि अवघडल्यासारखं …Read More

काही नाती आपल्याला न बोलता साथ देत असतात…

काही नाती आपल्याला न बोलता साथ देत असतात… सौ. मिनल वरपे आयुष्यात अशा एका व्यक्तीची गरज असते ज्या व्यक्तीला आपल्या मनाची स्थिती सांगायला शब्दांची गरजRead More

गोंधळलेलं मन आणि आपण !!!

गोंधळलेलं मन आणि आपण !!! सौ. मिनल वरपे घरात एखादी व्यक्ती आजारी झाली की सगळ्या घरातले माणसं त्या व्यक्तीला वेगवेगळे उपाय सांगतात. समजा जर खोकलाRead More

हळवेपणा बाजूला ठेऊन वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.

हळवेपणा बाजूला ठेऊन वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा. सौ. मिनल वरपे जे आहे ते आहे ते बदलेल तेव्हाच जेव्हा आपण त्याला सामोरे जाऊ.. त्याच्यासमोर हिमतीनेRead More

काहीवेळेस सल्ल्या देण्याची नाही तर समजून घेण्याची गरज असते.

काहीवेळेस सल्ल्या देण्याची नाही तर समजून घेण्याची गरज असते. टीम Healthy मानसशास्त्र प्रसाद हा खूप वेगळ्या स्वभावाचा.. सगळ्यांना त्याच्याशी बोलायला आवडायचं, त्याच हसणं हे इतरांपेक्षाRead More

लोकं माझ्याविषयी चुकीचंच बोलतात…अशा वेळी काय कराल??

लोकं माझ्याविषयी चुकीचंच बोलतात…अशा वेळी काय कराल?? मिनल वरपे साहिल नुकताच एका नवीन कंपनी मधे जॉईन झाला होता. सुरवातीचे काही दिवस नविन सगळं असल्यामुळे कोणाचाRead More

तुम्हांला तुमच्या भावना मांडता येत नसतील तर तुम्ही वाईटच ठरणार!

तुम्हांला तुमच्या भावना मांडता येत नसतील तर तुम्ही वाईटच ठरणार! टीम Healthy मानसशास्त्र योग्य वेळी योग्य भावना मांडता न येणं आणि नको त्या ठिकाणी नकोRead More

लोकांकडून आपल्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ का घेतला जातो?

लोकांकडून आपल्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ का घेतला जातो? श्री. राकेश वरपे I ९१७५४२९००६ (मानसशास्त्र तज्ञ, करीअर काउंन्सिलर ) संचालक, आपलं मानसशास्त्र आपल्या सर्वांनाच अनेकदा अनुभवRead More

अपेक्षांचा मानसिक त्रास झाल्यास तो शांत कसा करावा ??

अपेक्षांचा मानसिक त्रास झाल्यास तो शांत कसा करावा ?? मिनल वरपे इतर व्यक्तींमुळे त्यांच्या वागण्यामुळे आपण स्वतःला लगेच त्रास करून घेतो आणि हा त्रास कसलाRead More